Please Sign Petition → SAIL Medical College at Rourkela & Upgrading IGH to Super Speciality Hospital
 
Upcoming Events
 

Do you think Hemanand Biswal can bring ESIC MC&H to RKL ?
View Results
ARCHIVE
October 2021
M T W T F S S
     
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Top News - Rourkela News

Pages: Prev 1 2 ...188 189 190 191 192 Next

ÏÚ¨Ïá³ÑÚáÏ ÄݦÄÛÆÛ¤Ú ×ØÏÚqÒü ×óÚ×ö÷áÌÒüÚ 28 › 29 ÌÚpûáÏ

Date : 17 Mar, 2010

ÏÚ¨Ïá³ÑÚ : ¤Ú×‚Ú ÌÚpû 28 › 29 ÂÚÏÛ´áÏ ÏÚ¨Ïá³ÑÚáÏ ¬³ Äݦ ÄÛÆÛ¤Ú ×ØÏÚqÒü ×óÚ×ö÷ áÌÒüÚ ÊÛ×ûÚ Ì¦ÄÚÆáÏ ×³ÚÒü 7½ÚÏÝ ¤ÈÏÚØô áµÚ½Ú¬ ÈÎû÷‚ ¤ÆÝcÛü áØÊ ê

0 comments | Continued
ÊÛÕó ´Ú¨½Û ÄÛÊ× ÈÚÒÛüÂê

ÊÛÕó ´Ú¨½Û ÄÛÊ× ÈÚÒÛüÂê

Date : 16 Mar, 2010

ÊÛÄÝ÷ : ¨ÈáËÚ¥ÚÌÚáÆ ¨¸ÛÂè Æ÷ÚÍü ÈÚ¨¹‚Û ³Û ? ÕÜÖû³ ¤ÚáÑÚ¸ÆÚ ¸³õ ¤ÚáÍüÚÎÛÂê

0 comments | Continued
ËÚÏÂáÏ ÄÝÆûÜÂÛÌÝ¥ µÁÂã ×àüÊ ³Û? ÕÜÖû³ ¤ÚáÑÚ¸ÆÚ ¸³õ

ËÚÏÂáÏ ÄÝÆûÜÂÛÌÝ¥ µÁÂã ×àüÊ ³Û? ÕÜÖû³ ¤ÚáÑÚ¸ÆÚ ¸³õ

Date : 16 Mar, 2010

µÂ³ÚÑÛ ×œÅ÷ÚáÏ ÊÛÕÛcü ÕõÌÛ³ áÆÂÚ ÏÚº³ÛáÕÚÏ ×ÚÌ‚ÏÚÍü ºÍü‚Ü ³ÌÛ½Û È²ÏÝ ÏÚºÝÊÚÊÝtý 83 ÂÌ ºÍü‚Ü › ÎÝÊá¸ÂÆÚ ÄÛÊ× ÈÚÒÛü áØÚ¦ÎÚ¦¹Û ê

0 comments | Continued
Five days open school chess champions concluded

Five days open school chess champions concluded

Date : 16 Mar, 2010

The five days open school chess tournament held under the auspices of Diploma Engineers’ Association of RSP (DEAR) was concluded on 15th march 2010.

0 comments | Continued
Project Jibika of RSP has given us livelihood says beneficiary

Project Jibika of RSP has given us livelihood says beneficiary

Date : 16 Mar, 2010

Rourkela: Lilabati Sahu a member of Self Help Group ‘Parvati’ of Bijadihi village says the Project Jibika of Rourkela Steel Plant (RSP) has given them livelihood in the true sense of the word.

0 comments | Continued

¬Æè¤Ú¦½ÛáÏ ÊÚÖî³ ×ÚœPCüÂÛ³ ³ÚÎû÷³õÌ ÆßáÂ÷Ú×ìÊ-2010 ¤ÆÝcÛüÂ

Date : 15 Mar, 2010

ºÚÂÜÍü áÊâÖÍÛü³ ÈõÂÛcüÚÆÏ (¬Æè¤Ú¦½Û)ÊÚÖî³ ×ÚœPCüÂÛ³ ³ÚÎû÷³õÌ ÆßÂ÷ ¨×ìÊ 2010, 3ÄÛÆ ÅÏÛ ¨×ìÚØ, ¨hÜÈÆÚ › ÏvýÚÏvý ³ÚÎû÷³õÌ ÌÅ÷áÏ ¤ÆÝcÛü áØÚ¦ÎÚ¦¹Û ê

0 comments | Continued

ÏÚ¨Ïá³ÑÚ áÈæÏÈÚÒÛü³Ú ȲÏÝ ØÛÂÚÅÛ³ÚÏÜtÝý ËoÚ Ê`üÆ ¤ÚÏàü áØÑÚ ê

Date : 15 Mar, 2010

ÏÚ¨Ïá³ÑÚ áÈæÏÚqÒüÏ Ê„ÛµÝ¿Û³áÏ Ê×ÊÚ× ³ÏÝÃÛÊÚ ØÛÂÚÅÛ³ÚÏÜtÝý ÅÚÎû÷ ³ÚÎû÷×Þ¸Ü ¤ÆÝÎÚÍüÜ áÈæÏÈÚÒÛü³Ú ȲÏÝ ËoÚ Ê`üÆ Èõ³õÛÍüÚ ¤ÚÏàü áØÚ¦¹Û ê

0 comments | Continued
PRATIBHA 2010 held at Rourkela

PRATIBHA 2010 held at Rourkela

Date : 13 Mar, 2010

Rourkela: A national level seminar ‘Pratibha 2010’ held under the auspices of Padmanav College of Engineering (PCE), Rourkela on 13 March, 2010

0 comments | Continued

Naveen Patnaik assured and favoured for ESIC Medical College at Rourkela

Date : 12 Mar, 2010

Finally, the people of Rourkela including the intellectuals from all the corners who have been stressing upon and urging for the location of proposed ESIC Medical College to be at Rourkela, are able to see the rays of hope.

3 comments | Continued
Zimkhana bags Jyoti Ranjan Invitation Cricket trophy

Zimkhana bags Jyoti Ranjan Invitation Cricket trophy

Date : 12 Mar, 2010

The Zimkhana cricket team bagged the Jyoti Ranjan Invitation Cricket trophy defeating the Mukteswar Cricket Club,

0 comments | Continued
Pages: Prev 1 2 ...188 189 190 191 192 Next
Back to Top
POWERED AT
Join us at
  • facebook
  • twitter
  • Myspace
  • Digg