Please Sign Petition → SAIL Medical College at Rourkela & Upgrading IGH to Super Speciality Hospital
 
Upcoming Events
 

Do you think Hemanand Biswal can bring ESIC MC&H to RKL ?
View Results
ARCHIVE
December 2021
M T W T F S S
     
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

¤ÚÏè¬×èÈÛ µõÜÖð³ÚÒüÜÆ ³õÜ¿Ú ÈõÕÛ²Á ÕÛÊÛÏ ¨Äè¶Ú½Û ê

Date : May 7th, 2010
Share : | More

krida prasikhyana shibiraÏÚ¨Ïá³ÑÚ ¦’üÚ ³ÚÏ´ÚÆÚ È²ÏÝ ÈõÂÛÊÖû ËÒÛü ¬ÃÏ ÌÅ÷ µõÜÖð³ÚÒüÜÆ ³õÜ¿Ú ÈõÕÛ²Á ÕÛÊÛÏ ¦’üÚ aüÚ¿ÛÍüÌè ¾ÚáÏ ¤ÚÏàü áØÚ¦¹Û ê ÊÛÄ÷ÚÒüÍüÏ ¹ÚÂõ ¹ÚÂõÜtÝý áÈõÚ×ìÚØÛ ³ÏÛÊÚ ×Ø á×ÌÚÆtý ÑÝMÚÍÛü ÈõÂÛËÚ³Ý á´ÚºÛ ÊÚØÚÏ ³ÏÛÊÚ ¨áhÕ÷áÏ ¤ÚÏè¬×èÈÛ Ï ³õÜ¿Ú ÊÛËÚµ ¬ËÒÛü ÊÚÖî³ ³õÜ¿Ú ÕÛÊÛÏ ¤ÚáÍüÚºÆ ³ÏÛ¤Ú×Ý¹Û ¬Êœ ¬ÃÛáÏ ¦’üÚ ×ØÏ ÂÃÚ ¤Ú´ÈÚ´ ¤qÒüáÏ ÃÛÊÚ ÊÛËÛÆô ÊÛÄ÷ÚÒüÍüÏ ¹ÚÂõ ¹ÚÂõÜ ÌÚáÆ ÊÛËÛÆô ³õÜ¿ÚáÏ Ä² › ¤ËÛr ÈõÕÛ²³tý ¾ÚÏÝ ÂÚÑÛÌè áƦÃÚ‚Û ê

̦ 7 ÏÝ ºÝÆ 5 ÂÚÏÛ´ ÈÎû÷‚ áØÊÚ³ÝèÃÛÊÚ ¬ØÛ ÈõÕÛ²Á ÕÛÊÛÏáÏ Ø³Û, ÉÝý½èèÊÑè, ³õÛá³½è, ËÑÛÊÑè, ÊÚáPü½èÊÑè, Ê÷Ú¿èÌÛ`üÆè, á½ÊÝÑèá½ÆÛ×è, Ê¿ÛÊÛÑè¿Ûœ › áÄ濳ÝÄ ×áÌ 14½Û ³õÜ¿Ú ×sü³ûáÏ ÈõÕÛ²Á ÄÛ¤ÚÎÚ¨¹Ûê ¬ÃÏ ÈõÕÛ²Á ÕÛÊÛÏáÏ ÊÛËÛÆôè ÊÛÄ÷ÚÒüÍüÏ ÈõÚÍü 800 ¹ÚÂõ ¹ÚÂõÜ ËÚµ áƦÃÛÑÚáÊáÒü ÕÛÊÛÏÏ ÈõÃÌ ÂÛÆÛ ÄÛÆ ÈõÚÏàÛü³ ¸ÍüÆ Èõ³õÛÍüÚ ÌÚÅ÷ÌáÏ ¸Þ¿Ú‚ ÈõÕÛ²ÚÃûÜ ¸ÍüÆ ³ÏÚÎÛÊ áÊÚÑÛ ³õÜ¿Ú ÊÛËÚµ ȲÏÝ ºÁÚÈ¿Û¹Ûê ¬ËÒÛü ÈõÕÛ²Á ÕÛÊÛÏ ºÏÛ¤ÚáÏ ÂÚÑÛÌè ÈõÚƒü á³á³ ¹ÚÂõ ¹ÚÂõÜ ¤ÂÜÂáÏ ÏÚº÷ › ÏÚº÷ ÊÚØÚáÏ ¤ÆÝcÛü ÊÛËÛÆô ³õÜ¿Ú ÈõÂÛáÎÚµÜÂÚáÏ ³ßÂÛÂó ÈõÄèÕûÆ ³ÏÛ ×Ýjϵ¿ ºÛÑñÚ³Ý áµæÏÊÚÆóÜ ³ÏÛ¹‚Û ê

Recently Published :
 

Leave a Reply

What Readers Say ?
 • he forgot about railway divison :)
  situn | More
 • Hi , i would like to thank all top management that at least people are thinking about development of Rourkela. ...
  Tapan | More
 • In addition to above, Rourkela Govt College shall be converted to a University and all non-technical colleges in and around ...
  B das | More
 • it is requested to all party members are raise their voice favour of rourkela .
  mihir kumar | More
 • kana pain rkl ra develope kara jaunahin athi mantri aau sansada manankara antarika ichha nahin jaha heu achi sabu bhubaneswar ...
  rajesh sahoo | More
Back to Top
POWERED AT
Join us at
 • facebook
 • twitter
 • Myspace
 • Digg