Please Sign Petition → SAIL Medical College at Rourkela & Upgrading IGH to Super Speciality Hospital
 
Upcoming Events
 

Do you think Hemanand Biswal can bring ESIC MC&H to RKL ?
View Results
ARCHIVE
April 2014
M T W T F S S
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

¨×ìÚØ › ¨hÜÈÆÚ ÌÅ÷áÏ ÈÑñÜÕõÜ áÌÒüÚ ¨ÄèÎÚÈÛÂ

Date : October 11th, 2010
Share : | More

pallishree melaÏÚ¨Ïá³ÑÚ: ›ÏÌÚ×è ¬Êœ ×Ýjϵ¿ ºÛÑñÚ ÈõÕÚ×ÆÏ ÌÛÒÛü ×ØáÎÚµáÏ ×öÚÆÜÍü ËyýËÊÆ ÆÛ³½×ö ÈõÄÕûÆÜ È¿Û¤ÚáÏ ¤ÆÝcÛü 9 ÄÛÆ Ê÷ÚÈÜ ÈÑñÜÕõÜ áÌÒüÚ ¨ÄèÎÚÈÛ áØÚ¦ÎÚ¦¹Ûê ¸ÒÛü ÊÖû áÌÒüÚáÏ ÈõÚÍü 90 Ѳ ½týÚÏ Ê÷Ê×ÚÍü áØÚ¦¹Ûêü ÈõáÂ÷³ ÄÛÆ ×k÷ÚáÏ ³ÒüÚ³ÚÏÌÚÆtý ÄóÚÏÚ ÈÏÛáÊÖÛ ×ÚœPCüÂÛ³ ³ÚÎû÷³õÌ ÄÕû³ › µõÚسÌÚÆtÝý áÊÕ ¤ÚáÌÚÄÛ ³ÏÛÃÛÑÚê ¬ØÛ ¤Ê×ÏáÏ ¤ÚáÍüÚºÛ ³Ý¦ºè ³ÚÎû÷³õÌ ÌÅ÷ ÈõÕœ×ÆÜÍü áØÚ¦ÃÛÑÚê

¤ÚÏè¬×èÈÛ ÈÏÛ¸ÚÒüÆÚ ÆÛáhûÕ³ ¬×è ¬Æè ×ÛœØ ¨ÄèÎÚÈÆÜ ¨×ìÊáÏ ÌÝ´÷ ¤ÂÛÃÛËÚáÊ áÎÚµáĦ ¬ËÒÛü áÌÒüÚ³Ý ¤ÚµÚÌÜ ÊÖûÌÚÆtýáÏ ¤ÚØÝÏÛ ¤Ú³ÖûÁÜÍü ³ÏÛÊÚ ×Ø ×óÍüœ ×ØÚÍü³ áµÚcüÜ ÂÃÚ ×öÚÆÜÍü ל×öÚÌÚáÆ á×ÌÚÆtýÏ ×Ú̵õÜ µÝ¿Û³ µõÚسtý ¸ÚØÛÄÚ³Ý ÄßaÛüáÏ Ï´Û ¨ÈëÚÄÆ ³ÏÛÊÚ ¨ÈáÏ µÝÏÝÂóÚáÏÚÈ ³ÏÛÃÛáÑê ¤Æ÷ÌÚÆtý ÌÅ÷áÏ ¤ÂÛÏÛ¥ ºÛÑñÚÈÚÒü, ÈÚÆáÈÚÖ ¨ÈºÛÑñÚÈÚÒü, ºÛÑñÚµõÚÌ÷ ¨ÆôÍüÆ ×œ×öÚÏ Èõ³Œü ÆÛáhûÕ³, ›ÏÌÚ×Ï ºÛÑñÚ ÌÝ´÷ ³ÚÎû÷ÆÛÊûÚØÜ ÈõÌÝ´ ¨ÄèÎÚÈÆÜ ¨×ìÊáÏ ¨È×öÛ ÃÛáÑê ¬ØÛ ¤Ê×ÏáÏ áÕõcü ÊÛáʸÛ ×óÍüœ ×ØÚÍü³ áµÚcüÜü › ל×öÚ µÝ¿Û³Ý ÌÝ´÷ ¤ÂÛÃÛ ÕõÜ ×ÛœØ ÈÝÏPCü ³ÏÛÃÛáÑê áÕÖáÏ ºÛÑñÚ ×Þ¸ÆÚ › áÑÚ³ ×sü³û ¤ÅÛ³ÚÏÜ ¤ºÍü ³ÝÌÚÏ áºÆÚ áÌÒüÚÏ ×ÉýÒü ¤ÚáÍüÚºÆ ÈÚ¦¡ ×Ì„tÝý ÅÆ÷ÊÚÄ ¤ÈûÁ ³ÏÛÃÛáÑê

 

Leave a Reply

What Readers Say ?
 • we are alredy doing campgnn against sarda nayak and esicmch :) :)
  situn | More
 • we should campgn for dilip ray in facebook please support us
  situn | More
 • I have just one question to Mr CM..Why on earth we need 3 govt medical colleges at one place ? ...
  alok | More
 • I luv hockey i
  haresh kumar | More
 • @ biswa sarda nayak pyari babu chori karne ke baad bas ek statement dekar 9 tanki kaar raha hai,kuch fayda nain ...
  situn | More
Back to Top
POWERED AT
Join us at
 • facebook
 • twitter
 • Myspace
 • Digg