Please Sign Petition → SAIL Medical College at Rourkela & Upgrading IGH to Super Speciality Hospital
 
Upcoming Events
 

Do you think Hemanand Biswal can bring ESIC MC&H to RKL ?
Total Votes: 2590 Started: October 1, 2010 Back to Vote Screen
ARCHIVE
June 2022
M T W T F S S
     
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

ÏÚ¨Ïá³ÑÚÏ ¹ÚÂõ ÏÚº÷„ÏÜÍü ÏÚºÜÊ µÚkÜ ÈõÂÛËÚ ÈÝÏPüüÚÏáÏ ×ÇÚÆÜÂ

Date : May 24th, 2010
Share : | More

sunil ÏÚ¨Ïá³ÑÚ: ×öÚÆÜÍü ÌÝ÷ÆÛ×ÛÈÚÑè ÌØÚÊÛÄ÷ÚÒüÍüÏ ¹ÚÂõ ×ÝÆÛÑ ³ÝÌÚÏ áÊáØÏÚ ¬Æè×Û×Û á²ÂõáÏ ÆÛºÏ ³ßÂÛÂó ÈÚ¦¡ ÏÚºÜÊ µÚkÜ ÈõÂÛËÚ ÈÝÏPüüÚÏáÏ ×ÇÚÆÜ áØÚ¦¹‚Ûê µÂ 21 ÂÚÏÛ´ ÄÛÆ ËÝÊáÆÕóÏáÏ ×óµû ÈõÅÚÆÌãÜ ÏÚºÜÊ µÚkÜtý 19ÂÌ ÈÝÁ÷ ÂÛÃÛáÏ ›¿ÛÕÚ ÏÚºÜÊ µÚkÜ ¹ÚÂõ áÉýÚÏÌè ȲÏÝ ¤ÚáÍüÚºÛ ¬³ ¨×ìÊáÏ ×ÝÆÛÑtÝý ¨¥ ÈÝÏPüÚÏ ÈõÄÚÆ ³ÏÚÎÚ¦ÃÛÑÚê

¬ØÚ ÈÞÊûÏÝ ÕõÜÌÚÆè ×ÝÆÛÑ ¸ÒÛü ÊÖû ºÚÆݤÚÏÜ ÌÚ×áÏ µÁÂã ÄÛÊ× ¨ÈÑá² ÆÞ¤ÚÄÛÑñÜáÏ ¤ÚáÍüÚºÛ ºÚÂÜÍü „ÏÏ ¬Æè×Û×Û ÈáÏ¿èáÏ ËÚµáƦ ÌÅ÷ ÈõÕœ×Û áØÚ¦ÃÛáÑê ×ÝÆÛÑètýÏ ÈÛÂÚ ¬áÊ ÏÚ¨Ïá³ÑÚ ÈÝÑÛ× ºÛÑñÚáÏ ºáÁ ×ÚÅÚÏÁ ³Ìû¸ÚÏÜ ËÚáÊ ³ÚÎû÷Ï ÃÛÊÚáÊáÒ,ü ×ÝÆÛÑ ÌÝ÷ÆÛ×ÛÈÚÑè ÌØÚÊÛÄ÷ÚÒüÍüáÏ ÎÝ¥ ÂÛÆÛ ³ÒüÚÏ áÕÖ ÊÖûÏ ¹ÚÂõê ¬Æè×Û×ÛáÏ ×ÛÆÛ¤Ï ¤~üÏ ¤ÉÛý×Ïè ËÚáÊ ÈõÕÛ²Û ÕõÜÌÚÆè ×ÝÆÛÑ ¤ÚµÚÌÜ ÄÛÆáÏ ËÚÏÂÜÍü á×ÆÚÊÚØÛÆÜáÏ ºáÁ ÈÄ×ö ¤ÅÛ³ÚÏÜ ËÚáÊ áÎÚµáÄÊÚ³Ý ¤ÚÕÚ Ï´Û¹‚Ûê

Recently Published :
 

Leave a Reply

What Readers Say ?
 • he forgot about railway divison :)
  situn | More
 • Hi , i would like to thank all top management that at least people are thinking about development of Rourkela. ...
  Tapan | More
 • In addition to above, Rourkela Govt College shall be converted to a University and all non-technical colleges in and around ...
  B das | More
 • it is requested to all party members are raise their voice favour of rourkela .
  mihir kumar | More
 • kana pain rkl ra develope kara jaunahin athi mantri aau sansada manankara antarika ichha nahin jaha heu achi sabu bhubaneswar ...
  rajesh sahoo | More
Back to Top
POWERED AT
Join us at
 • facebook
 • twitter
 • Myspace
 • Digg