Please Sign Petition → SAIL Medical College at Rourkela & Upgrading IGH to Super Speciality Hospital
 
Upcoming Events
 

Do you think Hemanand Biswal can bring ESIC MC&H to RKL ?
View Results
ARCHIVE
May 2022
M T W T F S S
     
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

ÏÚ¨Ïá³ÑÚÏ ÂÛÆÛ ¹ÚÂõÜ ÎÝ¥Äݦ ÊÚÁÛº÷Ï áÕõcü 20 ÂÚÑÛ³ÚáÏ

Date : May 19th, 2010
Share : | More

tini-chhatri3ÏÚ¨Ïá³ÑÚ:ÏÚ¨Ïá³ÑÚ ÌÝ÷ÆÛ×ÛÈÚÑè ³áѺèÏ ÂÛÆÛ ºÁ ¹ÚÂõÜ ¸ÒÛü ÊÖûÏ ÎÝ¥Äݦ ÊÚÁÛº÷ ÈÏܲÚáÏ ×̵õ ÏÚº÷Ï áÕõcü 20 ºÁtý ÌÅ÷áÏ ×öÚÆ ÈÚ¦¹‚Ûê á×ÌÚÆtý ÌÅ÷áÏ ¤yýÒÛü á¸æÅÝÏÜ áÌÚ½ 600 ÆÌóÏÏÝ 528 Ï´Û ×ƒüÌ ×öÚÆ ØÚ×Ñ ³ÏÛÃÛÊÚ áÊáÒü ¤×ðÛÂÚ ÈÚÑè 521 ÆÌóÏ Ï´Û ¬µÚÏÂÌ ¬Êœ ÄÛÊ÷Ú ÌÛoÑè 513 Ï´Û ¤¾ÏÂÌ ×öÚÆ ¤ÅÛ³ÚÏ ³ÏÛ¹‚Ûê ³¾ÛÆ ¤Å÷Ê×ÚÍü , ¤Å÷Úȳ › ¤Å÷ÚÈÛ³ÚÌÚÆtýÏ ×¾Û³ Èà ÈõÄÕûÆ ¬Êœ ×áÊÚûÈÏÛ ÈÛÂÚÌÚÂÚ › µÝÏݺÆtý ¤ÚÕÜÊûÚÄ áÎڵݡ ×ÉýÒüÂÚ ÌÛÒÛüÑÚ áÊÚÑÛ ³ßÂÜ ¹ÚÂõÜ ÌÚáÆ Èõ³ÚÕ ³ÏÛ¹‚Ûê

¤Æ÷ȲáÏ Èõ³ÚÕÛ ÎÝ¥ Äݦ ³ÒüÚ › ÊÛrÚÆ ÈÏܲÚáÏ ÏÚ¨Ïá³ÑÚ ×áÌ ×Ýjϵ¿ ³ÛÑñÚÏÝ á³ÚÁ×Û ¹ÚÂõ ¹ÚÂõÜ áÕõcü 20 ÂÚÑÛ³ÚáÏ ×öÚÆ ÈÚ¦ÊÚáÏ ×²Ì áØÚ¦ÆÚØÚ‚Ûê ¬¾ÚáÏ ×Þ¸ÆÚ áÎÚµ÷áÎ Ê۵ ÊÖû ÌÚÆtýáÏ ÌÅ÷ ÌÝ÷ÆÛ×ÛÈÚÑè ³áѺèÏ ¬³ÚÅÛ³ ¹ÚÂõ ¹ÚÂõÜ ÎÝ¥ Äݦ ÊÚÁÛº÷ ÈÏܲÚáÏ áÕõc 20 ÂÚÑÛ³ÚáÏ ÏØÛ ¤Ú×Û¹‚Ûê

Recently Published :
 

Leave a Reply

What Readers Say ?
 • he forgot about railway divison :)
  situn | More
 • Hi , i would like to thank all top management that at least people are thinking about development of Rourkela. ...
  Tapan | More
 • In addition to above, Rourkela Govt College shall be converted to a University and all non-technical colleges in and around ...
  B das | More
 • it is requested to all party members are raise their voice favour of rourkela .
  mihir kumar | More
 • kana pain rkl ra develope kara jaunahin athi mantri aau sansada manankara antarika ichha nahin jaha heu achi sabu bhubaneswar ...
  rajesh sahoo | More
Back to Top
POWERED AT
Join us at
 • facebook
 • twitter
 • Myspace
 • Digg