Please Sign Petition → SAIL Medical College at Rourkela & Upgrading IGH to Super Speciality Hospital
 
Upcoming Events
 

Do you think Hemanand Biswal can bring ESIC MC&H to RKL ?
View Results
ARCHIVE
August 2020
M T W T F S S
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

×Êû ËÚÏÂÜÍü سÛáÏ ÈÚÆáÈÚÖ ÌØÛÒüÚ Ø³Û ÄÒü ¸sÛü¤ÚÆè

Date : March 30th, 2010
Share : | More

hocky plyersÏÚ¨Ïá³ÑÚ: ÌÅ÷ÈõáÄÕÏ ×ÛvýáÏÚÑÛ È²ÏÝ ¤ÚÌáÏÚÑÛ¾ÚáÏ áØÚ¦ÃÛÊÚ ¤aüÌ ÏÚºÆ ÌÚÃÝ÷×è ×ÊûËÚÏÂÜÍü ÌØÛÒüÚ Ø³ÛáÏ ÈÚÆáÈÚÖ ³Ü¿Ú ¹ÚÂõÚÊÚ×Ï ÌØÛÒüÚ Ø³Û ÄÒü ³õÌÚÆóÍüáÏ ÄóÛÂÜÍü ÃÏ ÈÚ¦¡ ¸sÛü¤ÚÆè áØÚ¦¹Û ê ÈÚÆáÈÚÖ ÌØÛÒüÚ Ø³Û ÄÒü ÈõÃÌ Ì÷Ú¸áÏ ÅÚÆÊÚÄ áÏÒü ¿ÛËÛºÆè³Ý áË½Û 5-2 áµÚÑè áÏ ÊÛºÍüÜ áØÚ¦ÃÛÑÚ ê ÈÏÊoûÜ Ì÷Ú¸áÏ »ÚÆ×Ü ÄÒü ×Ø ¿õ Ï´ÛÃÛÊÚ áÊáÒü Ñá²ôæ ÄÒü³Ý 2-0áÏ › »ÚÏ´~ü ÄÒü³Ý 1-0 áµÚÑèáÏ ÈÏÚºÛ ³ÏÛ ÉýÚ¦ÆÚÑáÏ ÈõáÊÕ ³ÏÛÃÛÑÚê

ÉýÚ¦ÆÚÑ á´ÒüáÏ ÊÝájÑ´~ü ÄÒü³Ý 2-1 áµÚÑáÏ ÈÏÚ„ ³ÏÛ ÈÚÆáÈÚÖ ÄÒü ÊÛºÍüÜ áØÚ¦ ¸ÚœÈÛÍüÆ áØÚ¦ÃÛÑÚê ÉýÚ¦ÆÚÑè á´ÒüáÏ ÈÚÆáÈÚÖ È²ÏÝ ÈõÃÌ áµÚÑè ¤ÆÝÈÚ ÊÚÑûÚ áĦÃÛÊÚ áÊáÒü ÄóÛÂÜÍü áµÚÑè½Û ÆÜÑÛÌÚ ÌÛyèý áÈÆÚÑè½Û áaIüÚ³è ÄóÚÏÚ áĦÃÛáÑê µÂ³ÚÑÛ ×œÅ÷ÚáÏ ÊÛºÍüÜ ÌØÛÒüÚ Ø³Û á´ÒüÚÒüÜ ÌÚáÆ ÏÚ¨Ïá³ÑÚáÏ ÈØqÛÛÊÚ ÈáÏ á×ÌÚÆtÝý ËÊ÷ ×óڵ ×ÌóiûÆÚ ÄÛ¤ÚÎÚ¦ÃÛÑÚê

Recently Published :
 

Leave a Reply

What Readers Say ?
 • he forgot about railway divison :)
  situn | More
 • Hi , i would like to thank all top management that at least people are thinking about development of Rourkela. ...
  Tapan | More
 • In addition to above, Rourkela Govt College shall be converted to a University and all non-technical colleges in and around ...
  B das | More
 • it is requested to all party members are raise their voice favour of rourkela .
  mihir kumar | More
 • kana pain rkl ra develope kara jaunahin athi mantri aau sansada manankara antarika ichha nahin jaha heu achi sabu bhubaneswar ...
  rajesh sahoo | More
Back to Top
POWERED AT
Join us at
 • facebook
 • twitter
 • Myspace
 • Digg